Tjänster


Avancerade webbapplikationer med Tapestry 5

Planerar ni att producera en webbapplikation där det är viktigt med snabb prototyping under utvecklingsfasen, samtidigt som slutresultatet ska vara lätt att underhålla och utveckla vidare? Apache Tapestry är ett avancerat webbramverk för Java som ger bra stöd för att utveckla modulariserade webbapplikationer.
Med oss får ni en utvecklare med personligt engagemang i ert projekt och som finns tillgänglig när det behövs.
Utvecklingen sker baserat på kända produkter inom Open Source. Vidareutveckling av en webbapplikation från Ronsoft ska enkelt kunna överföras till en egen utvecklingsavdelning.
Exempel på tjänster:
 • Startup som behöver en agil utvecklingsavdelning/programmerare med helhetsansvar
 • Stort eller litet företag som har en befintlig webbtjänst som behöver bytas ut mot något modernare
 • Vidareutveckling och support av befintliga applikationer
Referensapplikation:

Javaprogrammering

Java är ett programspråk som är mycket lämpligt för de lite mer avancerade applikationerna/webbapplikationerna. Med objektorientering och bra stöd för många välkända design patterns är det ett språk som ger ett mycket bra stöd för att följa goda designprinciper. Det ger goda förutsättningar för att din applikation ska vara enkel att underhålla och vidareutveckla under många år.
Exempel på tjänster:
 • Design, implementation och test av moduler
 • Kompletta webbsiter baserade på Java / Tapestry 5 / Hibernate
 • Vidareutveckling och support av befintliga applikationer

Perlprogrammering

Perl är ett fantastiskt scriptspråk som med en begränsad programmeringsinsats kan ge script som löser ett komplext problem.
Exempel på tjänster:
 • Utveckling av script för att automatisera rutinuppgifter, exempelvis på en server
 • Hantering av stora datamängder, söka, ersätta, konvertera
 • Utveckling av verktyg som kan användas från kommandoraden
 • Vidareutveckling och support av befintliga script eller hela system

Databaser

Följande tjänster erbjuds:
 • Utveckling av databas för en ny webbplats
 • Optimering av databaser för att förbättra svarstider
 • Optimera användingen av databaser i script och program
 • Konvertering mellan databaser
 • Drift

jQuery / Javascript

Med hjälp av jQuery kan man skapa en bättre användarupplevelse på webbsiten. Dialogrutor, drag & drop, autocomplete, animeringar, anpassade tooltip, med mera som man kan se på moderna webbsiter idag går enkelt att lösa med jQuery. Något som tidigare krävde en stor programmeringsinsats finns nu tillgängligt för oss med begränsad budget. Här kan du få hjälp att utnyttja funktionerna i jQuery för att lyfta din webbsite.
De flesta tjänster kan erbjudas till fastpris.

Drift / övervakning av servrar (Linux / OpenBSD)

Mot en fast månadskostnad hanterar vi din server. Kontakta oss för offert.

Valid XHTML 1.0 Strict

Ja tack, skicka CV till mig